Ανώτατη εκπαίδευση

Επιλεγμένοι καθηγητές με διδακτορικό και μεγάλη διδακτική εμπειρία σε ιδιαίτερα αλλά και σε πανεπιστήμια αναλαμβάνουν να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές. Παρέχονται παλιά θέματα και σημειώσεις.

Επίσης αναλαμβάνουμε να επιμεληθούμε οποιαδήποτε εργασία. Οι ομάδες των καθηγητών μας ασχολούνται με κάθε εργασία ξεχωριστά προσαρμοζόμενοι στις ατομικές σας απαιτήσεις.

Εμπειρία με τα πανεπιστήμια: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνίο, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Χαλκίδας και πολλά άλλα.

Δείτε:


low prices guarantee