Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θεωρείται το κατώφλι για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως εκ τούτου η ενθάρρυνση του μαθητή να ανακαλύψει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, καθώς και να πιστέψει στις δυνατότητές του θεωρείται επιβεβλημένη. Σ' αυτό το σημείο λοιπόν έρχονται οι καθηγητές μας να βοηθήσουν με την πολυετή διδακτική εμπειρία τους σε ιδιαίτερα και φροντιστήρια καθώς και με τις προσεκτικά επιλεγμένες σημειώσεις τους με θεωρία και ασκήσεις.

Οι καθηγητές μας έχουν υψηλή επιστημονική επάρκεια (κάτοχοι μεταπτυχιακού - διδακτορικού) και εμπειρία. Θα βοηθήσουν το μαθητή να οργανώσει τη μελέτη του και να πετύχει τους στόχους του είτε αυτοί έχουν να κάνουν με τις πανελλήνιες εξετάσεις είτε με το International Baccalaureate.

Πέρα από την υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση οι καθηγητές του e-pitixia γνωρίζουν και όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Καταβάλλεται δε, συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης σε κάθε νέα εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα. Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να δείτε την εφαρμογή μας στο facebook που σχετίζεται με τους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης.

Προετοιμασία για πανελλήνιες αλλά και για International Baccalaureate.comic ad