ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Από φέτος θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Συγκεκριμένα για τους μαθητές της φετινής Α λυκείου ισχύει ότι:
  • ο βαθμός τους στις εξετάσεις ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ τάξεων του λυκείου θα προσμετριθεί στον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής τους,
  • θα εξεταστούν με θέματα που θα επιλεγούν και από μια ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ.
Πιο αναλυτικά, η τελική βαθμολογία κάθε τάξης σταθμίζεται έτσι ώστε να μην διαφέρει περισσότερο από μια μονάδα από το μέσο όρο των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων. Ο βαθμός της Α' λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της Β' με συντελεστή 0,7 και της Γ' τάξης με συντελεστή 0,9. Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α). Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα θέματα των εξετάσεων θα ορίζονται κατά το ήμισυ από τους διδάσκοντες και κατά το ήμισυ θα επιλέγονται από μια τράπεζα θεμάτων.
Η Τράπεζα Θεμάτων:

  • θα περιέχει 1500 περίπου θέματα για κάθε μάθημα,
  • θα ανακοινωθεί από το υπουργείο λίγες μέρες πριν τις εξετάσεις
Ειδικά για φέτος οι μαθητές της Α' λυκείου θα εξεταστούν σε θέματα που θα έχουν ερωτήσεις και από την τράπεζα θεμάτων μόνο για τα βασικά μαθήματα. Για τα μαθήματα επιλογής θα υπάρξει ρύθμιση ώστε οι διδάσκοντες να βάλουν το σύνολο των θεμάτων. Επίσης η τράπεζα θεμάτων αναμένεται να έχει περί τα 300 θέματα ανά μάθημα.

Μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες του υπουργείου εδώ.

Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες ή/και για υποστήριξη για την προετοιμασία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

low prices guarantee

MHN ΞΕΧΝΑΤΕ! Εγγυώμαστε τη χαμηλότερη τιμή. Αν βρείτε κάποια μικρότερη από εμάς θα αναπροσαρμόσουμε αντίστοιχα τη δική μας.